Ulica:

Localita:

C.A.P.

mi piace
  Contatto
   Editore
   Redazione
  
  „...ovunque dove si lavora il legno...”
Redazione Gazety Przemysu Drzewnego
Naczelny i jego ludzie
dimensione 

Redaktor naczelny

Janusz Bekas
janusz.bekas@gpd24.pl
tel. 519 516 113

Sekretarz redakcji

Sylwia Modzelewska
sylwia.modzelewska@gpd24.pl
tel. 519 516 103

Dziennikarze

Irena Muszaowska
irena.muszalowska@gpd24.pl
tel. 519 516 112
Katarzyna Orlikowska
katarzyna.orlikowska@gpd24.pl
tel. 519 516 118
Tomasz Bogacki
tomasz.bogacki@gpd24.pl
tel. 58 531 27 53

Rafa Mikoajczak
rafal.mikolajczak@gpd24.pl
tel. 58 531 27 53

Wsppracownicy

Magorzata Wnorowska
malgorzata.wnorowska@gpd24.pl
tel. 519 516 102
Wojciech Osiski
wojciech.osinski@gpd24.pl

Anna Gadych
anna.gladych@gpd24.pl
Halina Nowak
halina.nowak@gpd24.pl
Artur Golak
artur.golak@gpd24.pl
Grzegorz Kowaluk
grzegorz.kowaluk@gpd24.pl
Bogdan Nowak
bogdan.nowak@gpd24.pl
Adam Zyzman
adam.zyzman@gpd24.pl

Korekta

Sylwia Wojtanowska

Dzia DTP

Wiesaw Dobosz
Katarzyna ukowicz

Naczelny i jego ludzie

Redaktor naczelny

Janusz Bekas
janusz.bekas@gpd24.pl
tel. 519 516 113

Sekretarz redakcji

Sylwia Modzelewska
sylwia.modzelewska@gpd24.pl
tel. 519 516 103

Dziennikarze

Irena Muszaowska
irena.muszalowska@gpd24.pl
tel. 519 516 112
Katarzyna Orlikowska
katarzyna.orlikowska@gpd24.pl
tel. 519 516 118
Tomasz Bogacki
tomasz.bogacki@gpd24.pl
tel. 58 531 27 53

Rafa Mikoajczak
rafal.mikolajczak@gpd24.pl
tel. 58 531 27 53

Wsppracownicy

Magorzata Wnorowska
malgorzata.wnorowska@gpd24.pl
tel. 519 516 102
Wojciech Osiski
wojciech.osinski@gpd24.pl

Anna Gadych
anna.gladych@gpd24.pl
Halina Nowak
halina.nowak@gpd24.pl
Artur Golak
artur.golak@gpd24.pl
Grzegorz Kowaluk
grzegorz.kowaluk@gpd24.pl
Bogdan Nowak
bogdan.nowak@gpd24.pl
Adam Zyzman
adam.zyzman@gpd24.pl

Korekta

Sylwia Wojtanowska

Dzia DTP

Wiesaw Dobosz
Katarzyna ukowicz